Firma nasza wykonuje również montaż, serwis, naprawy i przeglądy systemów klimatyzacji.

Posiadamy niezbędne uprawnienia, certyfikaty oraz wpis do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego.

Wyposażeni jesteśmy w sprzęt niezbędny do montażu bądź diagnozy i napraw klimatyzcji.