Klimatyzacja

Zajmujemy się:

- doborem klimatyzacji i do zapotrzebowania klienta
- sprzedażą
- montażem
- serwisowaniem
- odgrzybianiem i czyszczeniem chemicznym
- szukaniem nieszczelności w instalacjach freonowych (gazowych)
- lutowaniem instalacji freonowych (gazowych)
- wymianą czynnika
- naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi
- wentylacją

Posiadamy wymagane prawem i odrębnymi przepisami uprawnienia F-GAZ oraz certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego dla firmy

Posiadamy cały potrzebny i wymagany przepisami sprzęt do obsługi klimatyzacji:

pompy próżniowe, stacje odzysku czynnika, manometry cyfrowe, mierniki, czujniki wycieku czynnika, pirometry,
giętarki, praski, butle dwuzaworowe do odzysku, myjki