Usługi Elektryczne

Zajmujemy się:

- wykonywaniem instalacji elektrycznych, alarmowych, oświetleniowych, sieci LAN, RTV,
- usuwaniem awarii
- modernizacją instalacji i rozdzielnic elektrycznych
- modernizacją oświetlenia na LED
- pomiarami elektrycznymi ochronnymi
- pomiarami oświetlenia stanowisk pracy
pomiarami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Posiadamy uprawnienia elektryczne E i D - do eksploatacji i Dozoru prac z instalacjami elektrycznymi